NDARJA E REALTË!!

Ndarja e realët: nuk është ajo e udhëtimit! E as.. ajo e dashurisë! E as ndarja nga nëna, apo babai, apo vëllai, apo motra! E […]

No Picture

Pregatitja për lindje

Lindja përbën kulmin e periudhës së shtatzanisë, është kurorëzimi i gjithë kujdesit të treguar për nëntë muaj me radhë dhe është momenti kur ju do […]

No Picture

Lindja e parakohshme

Çfarë është lindja e parakohshme? Kur të keni kontraktime të rregullta të përcjella me zvogëlimin e qafës së mitrës dhe zgjerimin e saj, më saktësisht, […]

1 2